Frankowicze Forum, Kancelarie Frankowicze, Kredyty we frankach
Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - Wersja do druku

+- Frankowicze Forum, Kancelarie Frankowicze, Kredyty we frankach (http://walczymyzbankami.pl)
+-- Dział: Forum Dla Frankowiczów i osób prowadzących spory sądowe z bankami (http://walczymyzbankami.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Kredyty we frankach (http://walczymyzbankami.pl/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Wątek: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej (/showthread.php?tid=400)Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - Peress12 - 07-07-2019

Z tego co czytam w prasie mamy już ok 70 prawomocnych wyroków stwierdzających nieważność umów frankowych. Stąd też moje pytanie do osób które być może mają takie unieważnienie umowy jak wygląda całe rozliczenie z bankiem już po prawomocnym wyroku? Jakie konkretnie skutki pociąga dla frankowicza unieważnienie umowy frankowej z czym to się "je" w praktyce. Teorie mam mniej więcej opanowaną


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - Twinnna - 07-08-2019

Bardzo dobre pytanie. Też chętnie się dowiem bo wiele się mówi co to jest nieważność umowy frankowej ale co się dzieje później to już szczegółów za wiele nie ma. Nawet jak pytam prawników to ich odpowiedzi nie są jednoznaczne. Przydał by się głos kogoś komu faktycznie umowę frankową udało się unieważnić i ma już prawomocny wyrok bo chyba tylko tak się dowiemy co się dzieje później


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - gotowydowalki - 07-08-2019

No odpowiedź na to co to jest stwierdzenia nieważności umowy kredytu to padało już chyba wszędzie setki razy. Jak sąd stwierdzi, że umowa jest nieważna to masz taką sytuacje jakby od początku w ogóle nie doszło do jej zawarcia.

Strony zwracają sobie dokładnie wszytko co sobie świadczyły, nie zatrzymują żadnych opłat czy też kosztów udzielenia kredytu. Powoduje to obowiązek dokonania rozliczenia pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Kredytobiorca powinien zwrócić bankowi otrzymaną kwotę kredytu, ale bez odsetek i kosztów dodatkowych, zaś bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszelkie wpłacone przez niego raty kredytowe i inne opłaty oraz składki.

Dodatkowo bardzo dużym plusem jest upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki, ustanowionej na nabywanej przez kredytobiorcę nieruchomości. Pozwala to na wystąpienie przez kredytobiorcę do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki i bezobciążeniowe zbycie nieruchomości. I to zasadniczo tyle co się dzieje po tym jak masz PRAWOMOCNY wyrok unieważnienia umowy kredytu frankowego.


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - Peress12 - 07-08-2019

Chodzi mi o to czy każdt wyrok gdzoe sąd stwierdza, że umowa jest nieważna jest identyczny i powoduje identyczne zachowanie banku. I jak taka procedura banku wygląda po unieważnieniu? W sensie - jeśli mamy nadpłacone raty to wysyłamy do nich wezwanie do zapłaty? A jeśli to my im jesteśmy winni to jak wygląda cała sprawa z dokumentami? Czy to może sąd reguluje w wyroki. Chodzi mi o dokładne szczegóły


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - Mi765mo - 07-08-2019

hmm myślalem, że wyroków z unieważnieniem kredytu frankowego jest więcej niż 70...


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - moommz - 07-08-2019

(07-08-2019, )Peress12 napisał(a): Chodzi mi o to czy każdt wyrok gdzoe sąd stwierdza, że umowa jest nieważna jest identyczny i powoduje identyczne zachowanie banku. I jak taka procedura banku wygląda po unieważnieniu? W sensie - jeśli mamy nadpłacone raty to wysyłamy do nich wezwanie do zapłaty? A jeśli to my im jesteśmy winni to jak wygląda cała sprawa z dokumentami? Czy to może sąd reguluje w wyroki. Chodzi mi o dokładne szczegóły

Nie każdy wyrok gdzie masz unieważnienie umowy frankowej jest identyczny. Najbardziej powszechny to taki gdzie sąd w wyroku stwierdza wprost, że umowa jest nieważna, może też po prostu zasądzić od banku zwrot nadpłaconych rat ale może też się zdarzyć oddalenia powództwa kredytobiorcy o zapłatę, jeżeli sąd dokona w wyroku wzajemnych rozliczeń stron, a świadczenia kredytobiorcy nie przekroczyły jeszcze wysokości wypłaconego kredytu, no i później masz teorie rozliczeń które zaliczą od sędziego i takie rozliczenie może zachodzić na 2 sposoby ale to jest dość skomplikowany temat który i dla mnie nie jest do końca zrozumiały...


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - Milomike - 07-09-2019

(07-08-2019, )moommz napisał(a):  no i później masz teorie rozliczeń które zaliczą od sędziego i takie rozliczenie może zachodzić na 2 sposoby ale to jest dość skomplikowany temat który i dla mnie nie jest do końca zrozumiały...

No te rozliczenia mogą być trudne jak idziesz do prawnika który działa jak małpa i kopiuje sprawy. Jak masz dobrego prawnika najlepiej z czołówki rankingu kancelarii frankowych to nie będziesz miał dużego problemu.

Sposoby rozliczeń są 2 - 2 teorie rozliczeń

- teoria dwóch kondycji – zakłada, że każde roszczenie o wydanie uzyskanej przez drugą stronę korzyści należy traktować niezależnie, a ich wzajemne rozliczenie jest możliwe tylko w ramach instytucji potrącenia.

- teorią salda – świadczenie wzajemne otrzymane od drugiej strony stanowi należność, którą od razu należy odjąć od własnego świadczenia na rzecz drugiej strony, a w rezultacie obowiązek zwrotu obciąża tylko tę stronę, która uzyskała większą korzyść i ogranicza się do zwrotu nadwyżki tej wartości.


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - TomaszMik - 07-11-2019

Jeżeli suma wszystkich spłat dokonanych przez kredytobiorcę na rzecz banku nie przewyższa kwoty wypłaconej kredytobiorcy lub sąd nie zastosowała teorii salda, zaś kapitał nie został jeszcze przez kredytobiorcę spłacony, kredytobiorca ma dwie możliwości. O ile kredytobiorca osiągnie porozumienie z bankiem – kredytobiorca będzie mógł polubownie uregulować pozostałą do spłaty na rzecz banku część kapitału (np. zawierając z bankiem ugodę i rozkładając to świadczenie na raty). Alternatywą do ugodowego sposobu załatwienia sprawy jest poczekanie na pozew o zapłatę ze strony banku, w którym bank domagać się będzie zapłaty brakującej części kapitału. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, iż roszczenie banku o zwrot wypłaconego przez niego kapitału ulega przedawnieniu zgodnie z ogólnymi terminami wskazanymi w Kodeksie cywilnym. Ze względu na fakt, iż wypłata nastąpiła w ramach prowadzonej przez bank działalności gospodarczej, roszczenie banku ulega przedawnieniu w terminie 3 lat. Nasuwa się zatem pytanie, od kiedy należy liczyć ten termin. Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego było do tej pory zasadniczo jednolite – termin ten należy liczyć od daty spełnienia świadczenia, tj. w tym przypadku od wypłaty kredytu lub poszczególnych jego transz. Oznacza to, że w większości spraw roszczenie banku uległo już przedawnieniu. Tym samym dochodzenie przez bank zwrotu istniejącej różnicy pomiędzy tym co wypłacił, a tym co otrzymał, może okazać się w praktyce nieskuteczne. Warte podkreślenia jest to, że nawet w przypadku braku uwzględnienia przez sąd podniesionego przez kredytobiorcę zarzutu przedawnienia, sąd uznając za zasadne roszczenie banku co do zasady, może odroczyć termin jego płatności, jak również rozłożyć je na raty.


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - Hetman - 07-14-2019

Jasne, że można debatować przeliczać to na wszelkie możliwe sposoby - jednak zasada jest prosta

Uznanie umowy kredytowej za nieważną będzie dla kredytobiorcy zawsze korzystniejsze niż dalsze trwanie w niej - ZAWSZE.

ILE MOŻNA ZYKAĆ POZYWAJĄC BANK - PROSZĘ SOBIE POLICZYĆ 
https://kalkulatorfrankowicza.pl/kalkulator

Tak więc jak by banki nie starszyły, jak by nie naginały matematyki sprawa toczy się o bardzo duże pieniądze - same zresztą przyznały to w liście do premiera, że mogą stracić ok 60 mld złotych przez procesy z frankowiczami 
https://www.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10230080/bankowcy-prosza-premiera-o-pomoc-przed-tsue-potencjalne-kary-moga-doprowadzic-do-katastrofy-na-rynku.html


RE: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej - Olexsixt - 07-18-2019

Normalnie banki oddają kase. Kilka dni temu Millennium grzecznie po wyroku kasę oddał, wcześniej Getin Bank nie chciał oddać to komornik wjechał im na konta i zajął coś ok 2 mln.